Përpara se Andi të niset për në kolegj, lodrat e tij i dorëzohen gabimisht në një qendër ditore. Woody i bind lodrat e tjera se ato nuk u hodhën dhe i çon në një ekspeditë në shtëpi.