The Tearsmith (2024)

Ndonjëherë, frika jonë më e madhe është të pranojmë, se dikush mund të na dojë sinqerisht për ata që jemi. Nica dhe Rigeli janë gati ta zbulojnë së bashku.