Kraven the Hunter (2024)

Sergei Kravinoff është një gjuetar gjahu i madh, i cili merr një serum magjik duke i dhënë atij aftësi mbinjerëzore dhe një jetë më të gjatë.